ASR

ASR (Automatic Speech Recognition) je schopnost systémů porozumět a zpracovat přirozenou řeč. Systémy ASR se používají v hlasových asistentech, nebo chatbotech, ale mohou být využity také jako způsob pro ovládání domácí automatizace nebo nějaké technologie.