Decibel

Decibel [dB] je fyzikální jednotka pro měření hladiny intenzity zvuku. Není to jednotka soustavy SI, jedná se o fyzikálně bezrozměrnou míru, obdobně jako třeba procento. Definice decibelu souvisí s objevením Weber-Fechner zákona, že lidské tělo vnímá podněty logaritmicky jejich intenzitě. Míra vytvořená v roce 1923 inženýry Bellových laboratoří původně sloužila k udávání útlumu telefonního vedení. Například pokles (útlum) o 3 dB u výkonu značí poloviční výkon, naopak zisk (zesílení) o 3 dB je dvojnásobný výkon. Jednotka je pojmenována po skotském vynálezci, o kterém se až do roku 2001 mluvilo jako o vynálezci telefonu, A. G. Bellovi.