STEAM

Výraz STEM se používá jako označení vzdělávacího programu v oborech přírodní vědy (Science), technologie (Technology), technika (Engineering) a matematika (Mathematic). STEM vznikl v 90. letech minulého století v USA. V souvislosti se STEM v poslední době často vidíme také označení STEAM. STEAM vznikl o něco později a navíc v sobě zahrnuje i umění (Art).

STEAM nepředstavuje klasický způsob vzdělávání. STEAM (STEM) přibližuje výuku reálnému životu a nahrazuje příliš teoretické a izolované pojetí výuky vzájemným větším propojením předmětů. STEAM nespočívá v oddělené výuce technických předmětů a kreativních předmětů, ale zapojuje do výuky kreativitu a nové způsoby vnímání technických předmětůProstředky STEAM také podporují zvídavé, kreativní a kritické myšlení, logické úsudky a týmovou spolupráci. Často se při výuce používají pomůcky, které pomáhají vzbudit ve studentech větší zájem o zmiňované obory a motivovat k práci. Vzdělávání formou hry je jedna z nejlepších metod, jak zapojit děti do učení, aniž by o tom měly ony sami tušení. Vzdělávání v oblasti STEAM je chápáno jako rozhodující pro rozvoj a růst světových ekonomik v globálním měřítku.

Hlavní zastoupení programu STEAM představuje především platforma Makeblock. Konkrétně například Arduino roboti mBot, mBot Ranger nebo mBot Ultimate 2.0 a další.