THT

Through-hole technology (THT) je technologie osazování plošných spojů součástkami. Na rozdíl od povrchové montáže (SMT) se při tomto způsobu osazování drátové vývody součástek prostrčí otvory plošného spoje (DPS) a na opačné straně plošného spoje se vývody zapájí. Tato metoda je typická pro starší plošné spoje. Své uplatnění však nachází i v dnešní době, protože je jednoduchá a zvládnou ji i bastlíři, kteří s konstrukcí elektroniky teprve začínají. Součástky THT jsou také vhodné pro použití v kontaktním poli.